Nätverket Byggdoktorerna - Sveriges främsta utredare på fukt- och inomhusmiljöproblem


Byggdoktorerna

Byggdoktorerna är en intresseförening för fuktskadeutredare i Sverige. Uppdrag utförs av föreningens anslutna bolag som du kan hitta på högerkanten under "Hitta din närmaste byggdoktor" 

En fukt- och inomhusmiljöutredning kan ha olika syften. Det kan vara att hitta/åtgärda en redan befintlig skada och det kan vara att preventivt hindra att en skada uppkommer.

Korrekta fukt- och inomhusmiljöutredningar är nödvändiga för att människor skall kunna fortsätta (åter få) bo i sina bostäder eller arbeta på sina arbetsplatser.

Benämningen fukt- och inomhusmiljöutredare används ibland allmänt, men det saknas en vedertagen och accepterad definition av vilken kompetens denna benämning står för.

För att genomföra en fukt- och inomhusmiljöutredning på ett sakkunnigt sätt krävs grundutbildning, praktisk erfarenhet och speciella kunskaper om skadeutredning.

Byggdoktorerna är, sedan 1986, ett nätverk av sakkunniga skadeutredare med mycket hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar. Byggdoktorn är ett skyddat namn. Idag finns det 179 Byggdoktorer.  

Många Byggdoktorerna arbetar med privatpersoner som uppdragsgivare, medan en del endast arbetar med företag (såsom entreprenörer, förvaltare, fastighetsägare, advokater) som uppdragsgivare.

Kravet för att få kalla sig Byggdoktor är dels att få godkänt på en tentamen, efter särskild kurs, och dels att delta i s.k. erfarenhetsmöten. En förutsättning för att klara dessa krav är att man redan har arbetat ett antal år inom ämnesområdet och har en relativt omfattande erfarenhet. Bilden ovan är tagen på erfarenhetsträffen 2013.

Utbildningen syftar till att säkerställa kompetensen för korrekta fukt- och inomhusmiljöutredningar. En korrekt sådan skall tydligt visa uppdragets omfattning, utförda undersökningar, ställda hypoteser och bevisade slutsatser. Även avgränsningar mot icke undersökta ting och icke utförda analyser skall göras.

Är du intresserad av att bli en av oss så gå in på "För dig som vill bli en byggdoktor".

Byggdoktorerna stödjer FuktCentrum i arbetet att förebygga fuktproblem och skapa hälsosamma innemiljöer.