För dig som redan har ett fuktproblem


En fuktskada för med sig väldigt mycket olika problem. Hälsoproblem, byggnadsskador, färg- och materialförändringar mm. Det är därför viktigt att veta orsakssambandet vid ett fuktproblem för att åtgärda effektivt på rätt sätt.

En fuktskada kan se enkel och självklar ut. En skada nere vid golvet kan lätt tas för felaktigheter i dräneringen. Men problemet kan mycket väl bero på ett läckande tak eller fönsteromfattning.

Det är lätt att beställa en enklare utredning eftersom den blir billigare. Och en enkel utredning kan mycket väl vara rätt i många sammanhang. Men i det långa loppet kan en sådan strategi bli väsentligt mycket dyrare, eftersom man gör fel åtgärder och problemen kvarstår.

Den utbildning Byggdoktorn har genomgått och den arbetsmetodik som denne använder säkerställer att fuktproblemet utreds på rätt sätt och att den föreslagan åtgärden är den optimala, inom de ramar som uppdraget ger.

De flesta Byggdoktorer hjälper privatpersoner - läs mer om detta på sidan "Privatpersoner".

En del Byggdoktorer arbetar bara för företagskunder - läs mer om detta på sidan "Företag".