För dig som vill bli en av oss


Vi är bara glada om fler vill bli Byggdoktorer. Vi anordnar en ny kurs så fort som vi har tillräckligt antal intresseanmälda, vilket hittills ungefär varit vartannat år. När vi beslutat om att genomföra ny kurs kontaktar vi alla som lämnat intresseanmälan och ber om en definitiv anmälan. Så om du är intresserad är det en stor fördel om du anmäler ditt intresse så fort som möjligt - det leder till att nästa kurs arrangeras tidigare. 

Krav på teoretiska förkunskaper

För att kunna gå utbildningen av Byggdoktorer bör man ha allmän teknisk kunskap förvärvad genom genomförd utbildning eller avlagd examen från lägst

 • Högskolans ingenjörsutbildning minst 80p eller ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium eller yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH, eller skyddsingenjör med byggteknisk utbildning eller annan likvärdig eller adekvat utbildning (Lägsta godtagbara grundutbildning är gymnasienivå). Dock kan gymnasielinjer av annat slag än teknisk med komplettering av en lämplig sammansättning av teoretiska kurser ge en tillfredsställande kunskapsnivå. Utbildning skall ha skett inom lämpligt fackområde, t ex bygg-, installations-, fastighets- eller lantmäterilinje.

Krav på praktiska förkunskaper

Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av områdena bör man också ha för att kunna konkretisera utbildningen i praktisk utredningskunskap.

 • Produktion bygg eller installation
 • Byggprojektering
 • Byggprojektledning
 • Teknisk fastighetsförvaltning
 • Besiktning och kontroll
 • Fastighetsvärdering (som auktoriserad fastighetsvärderare)
 • Yrkesverksamheten bör ha en längd av minst 5 år.

Allmän lämplighet

Den sökandes lämplighet för uppgiften kan också styrkas med aktuella tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av motsvarande slag.

Upplägg

Kursen har följande upplägg; 

 • Kursvecka 1 innehåller tre dagars föreläsningar om grundförhållanden.
 • Kursvecka 2 innehåller fyra dagars föreläsningar om tillämpningar.
 • Kursvecka 3 innehåller en repetitionsdag och en tentamensdag. 

 Efter godkänt resultat och erlagd medlemsavgift är kursdeltagaren berättigad att kalla sig Byggdoktor.

Återkommande erfarenhetsmöten

För att få fortsätta kalla sig Byggdoktor måste personen delta i erfarenhetsmötena som arrangeras vartannat år. Mötena omfattar tre-fyra dagar och behandlar aktuella ämnen, med föredrag av namnkunniga personer mm, men framför allt ett utbyte av erfarenheter mellan Byggdoktorerna. T ex har sjuka hus; mätningar, analyser och diagnoser fyllt flera dagars föreläsningar och diskussioner.

Utöver detta har vi normalt en träff i Sverige mellan erfarenhetsmötena. 

Anmälan

Nästa kurstillfälle kommer att hållas våren 2020 och är nu fullbokad.