Byggdoktorkursen


Byggdoktorkursen arrangeras ungefär var 18-24:e månad och har följande upplägg; 

(diagrammet in)

Kursen kostar 29 000 + moms (2020) och till det tillkommer kost och logi. Senaste kursen arrangerades med första veckan i Malmö, andra i Stockholm och tredje i Göteborg.

Anmälan sker till info@byggdoktor.com. Intresseanmälan är inte bindande, men kursanmälan till specifik kurs är bindande.