Byggdoktorkursen


Byggdoktorkursen arrangeras ungefär var 18:e månad och har följande upplägg; 

(diagrammet in)

Kursen kostar 22 500 + moms och till det kommer kost och logi. Senaste kursen arrangerades med första veckan i Malmö, andra i Stockholm och tredje i Göteborg.

Anmälan sker till info@byggdoktor.com. Intresseanmälan är inte bindande, men kursanmälan till specifik kurs är bindande.