Det här får du när du anlitar en Byggdoktor


Byggdoktorerna är, sedan 1986, ett nätverk av sakkunniga skadutredare med mycket hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar. Byggdoktorn är ett skyddat namn.

Kravet för att få kalla sig Byggdoktor är dels att få godkänt på en tentamen, efter särskild kurs, och dels att delta i s.k. erfarenhetsmöten och utvecklingsdagar. En förutsättning för att klara dessa krav är att man redan har arbetat ett antal år inom ämnesområdet och har en relativt omfattande erfarenhet.
Huvudansvarig för kunskapsnivån var under 25 år professor Lars-Olof Nilsson, Lunds tekniska högskola och är numera Anders Kumlin, tidigare ordförande i Byggdoktorerna i Sverige. Anders är också ordförande i Fuktcentrum.

De enskilda Byggdoktorerna är anställda på olika företag med olika arbetssätt och rutiner. Gemensamt för alla Byggdoktorer är dock följande; 

En Byggdoktor är;

 • sakkunnig på fuktskador i byggnader
 • uppdaterad med senaste kunskap

En Byggdoktor har; 

 • gedigen fuktmekanisk kunskap
 • goda kunskaper om fuktskademekanismer och konsekvenser av fukt
 • kunskap om fukten betydelse när det gäller inomhusmiljöproblem

En Byggdoktor

 • har en gedigen baskunskap om fuktmekanik, byggnadsteknik och mätteknik
 • förstår fukt
 • kan göra fuktberäkningar
 • vet gränsen för sin egen kompetens
 • har tillförlitlig mätutrustning
 • använder tillförlitliga mätmetoder
 • är kritisk mot erhållna mätresultat och kontrollerar dem noga

En Byggdoktor

 • ställer riktiga diagnoser (och låter bli om underlaget är otillräckligt!)
 • låter sig inte förblindas av sina förutfattade meningar
 • skiljer mellan det hen vet, det hen tror och det hen gissar
 • redovisar sina uppdrag så att allväsentlig information ges, så att även den oinvigde kan bedöma relevansen och så att fakta skiljs från bedömningar.